Foto Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?

Evidence Based Practice bij schisis.

E

Evidence Based Practice bij schisis.

Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?

Ongeveer 1 op 700 kinderen wordt geboren met een schisis of een andere craniofaciale afwijking. Ze lopen risico op allerlei vlakken, onder meer op het vlak van de spraak- en taalverwerving. De meeste kinderen worden in de Westerse wereld behandeld in een gespecialiseerd multidisciplinair team. Logopedisten spelen hierbij een belangrijke rol.

Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat kinderen met schisis al heel vroeg in de communicatieve ontwikkeling een achterstand oplopen. Via de ‘Parent Focused Approach’ kunnen we ouders effectief leren hoe ze hun kind kunnen helpen in de opbouw van correcte spraak- en taalpatronen tijdens dagelijkse sociale interacties (zoals voeding, verzorging en spel enz.). Door vroege stimulering kunnen we ernstige afwijkende spraakpatronen voorkomen. Als er op de leeftijd van 3 à 4 jaar toch nog problemen zijn, zijn ze veel makkelijker te behandelen na vroege interventie via de PFA. Veel logopedisten voelen zich echter onvoldoende opgeleid om enerzijds de ouders vroegtijdig te begeleiden en anderzijds om de compensatoire articulatiestoornissen te behandelen. Daarom willen we vanuit HOGENT samen met onze ‘werkgroep schisis’ een coachingtraject en de nodige didactische materialen ontwikkelen, op maat van de logopedisten. Via bevraging van de ouders zelf en in samenwerking met de verschillende schisisteams, willen we er tevens voor zorgen dat de aangeboden logopedische zorg aansluit bij de noden van de gezinnen zelf en dat de logopedisten een nauwe samenwerking kunnen opbouwen met het behandelend team van elk kind.

Evidence Based Practice bij schisis is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Mie Cocquyt

Copromotoren

Anselme Derese (UGent)

Projectmedewerkers

Ida Walgraef

Looptijd

1/12/2017 - 13/02/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Schisisteam UZ Leuven, Campus Sint-Rafaël, Leuven
AZ Sint‐Augustinus, Wilrijk
UZ Brussel, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Jette
Kind en Gezin, Medisch beleid, Brussel
AZ Jan Palfijn, Gent
The Gujarat Cleft & Craniofacial Research Institute, India
AZ Sint-Jan, Brugge
Kiowa Coaching, Dessel
Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Dienst MKA
Nuffield Hospital, Bournemouth University
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Dienst NKO
Logos, Sint-Niklaas