Foto Frontline Politeia: Take prevention science training to the substance use and crime prevention frontline

Frontline Politeia.

F

Frontline Politeia.

Frontline Politeia: Take prevention science training to the substance use and crime prevention frontline

Het ‘Frontline Politeia’ project is een Europees gefinancierd project met vijftien projectpartners verspreid over heel Europa. Het project bouwt verder op eerder gefinancierd Europees onderzoek waarbij er aan de slag wordt gegaan met internationale tools die de kwaliteit van drugpreventie centraal stelt. Deze tools zijn o.a. de Internationale drugpreventie standaarden van de Verenigde Naties (https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html) en de Europese EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards - https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards_en).
Het project richt zich tot frontline preventiewerkers zoals leerkrachten, politie en sociaal werkers. Het project heeft tot doel een training aan te bieden aan deze doelgroep waarbij kernelementen van preventie en de implementatie van interventies centraal staan en dit met bijzondere aandacht voor de setting waarin zij preventief aan de slag gaan. Het project wil inzetten op lokale drugpreventie door na te gaan welke preventie interventies reeds bestaan enerzijds en welke lokale noden er bestaan anderzijds. De frontline preventie werkers worden hierbij nauw betrokken. Zij worden gevraagd deel uit te maken van een interdisciplinair preventieteam dat de bestaande praktijken/noden onder de loep neemt. De training die hen vervolgens wordt aangeboden zal zowel fysiek als online plaatsvinden.

De naam ‘Frontline Politeia’ refereert naar

  • Plato’s kritisch denken en het belang van een geschoold leiderschap
  • het interactief e-learning platform van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA).

Frontline Politeia: Take prevention science training to the substance use and crime prevention frontline

This project is a practice application of established EU and international standards, evidence-based interventions (EBI) and policies for substance use prevention. Key condition for EBI uptake is to have a trained prevention workforce for proper application. Frontline politeia designs and tests training using the European Prevention Curriculum (EUPC; for more information see https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/european-prevention-curriculum_en) for frontline staff: teachers, police, streetworkers. It follows-up on previous EU-financed work (EDPQS, UPC-Adapt, ASAP) that focused on training DOPs (decision-, opinion- and policymakers). Frontline politeia is their logical complement: the frontline staff coordinated by DOPs need to be trained as well: in prioritising EBIs and phasing out obsolete practices. This project applies high-level training expertise in translating scientific facts into practice by hands-on tools and practicing in a blended learning delivery: e-learning intertwined with practical application in communities.

The project team includes 15 European partners; the academic and civil society organisations involved cover 14 member states from all EU regions in 14 languages, adding countries with recent interest in the EUPC, like France, Sweden and Finland. The game-changing feature is the active and dedicated inclusion of law enforcement staff as important actors for integrated and improved prevention responses, with the European Crime Prevention Network (EUCPN – see https://eucpn.org/) as expert contributor. 

Focus is the design and testing of e-learning tools with interactive methods, and real-life application by local teams including police. Trained competencies are applied in local analysis of interventions or needs with EMCDDA (see https://www.emcdda.europa.eu/) and CTC (Communities That Care) tools.

The name “Frontline Politeia” embodies sustainability by referring:

  • to Plato’s dialogue about critical thinking and the importance of educated leadership, and
  • to the EMCDDA PLATO platform, to which the project outputs (course, tools, manuals) will be compatible, for expected adoption.

Frontline Politeia is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoƶrdinator

Annemie Coone

Projectmedewerkers

Johan Jongbloet, Cynthia Deman, An Standaert

Looptijd

01/01/2022 - 31/12/2023

Financier

European Commission, Directorate General for migration and home affairs

Programma financier

JUST-2020-AG-DRUGS