Foto HerstelAcademie Vlaanderen

HerstelAcademie Vlaanderen

H

HerstelAcademie Vlaanderen

HerstelAcademie Vlaanderen

Dit onderzoek gaat in op de vraag 'Wat is de betekenis van de HerstelAcademie binnen de vermaatschappelijking van zorg en het huidige GGZ beleid van de Vlaamse overheid?'.

We beogen als eerste in Vlaanderen te onderzoeken op welke manier de HerstelAcademies hun ambities waarmaken binnen de huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

We starten met de ontwikkeling van een kwantitatief monitorings- en evaluatiesysteem dat het mogelijk maakt om zowel de voortgang als de impact van de herstelacademies te evalueren vanuit het perspectief van de cursisten. Terzelfdertijd voeren we een procesevaluatie uit bij de mensen die instaan voor de coƶrdinatie en het dagelijks bestuur van de regionale Herstelacademies met als doel inzicht te verwerven in welke mechanismen en processen er een rol spelen in de uitbouw en continuering van de academies. Daarnaast willen we de beleving van de trainers in beeld brengen aan de hand van innovatieve arts-based research methoden. Tenslotte organiseren we een ontmoetingsdag waarbij we de diverse stakeholders van de HerstelAcademies willen meenemen in de onderzoeksbevindingen. 

HerstelAcademie Vlaanderen is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY//ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Jessica De Maeyer

Looptijd

1/9/2022 - 31/12/2023

Financier

HOGENT

Externe organisaties

Psyche vzw