Foto HorseBack: Fitting a saddle to every horseback: the digital revolution

Horseback

H

Horseback

HorseBack: Fitting a saddle to every horseback: the digital revolution

Het HorseBack project richt zich, binnen het multidisciplinaire thema ‘product- en procesinnovatie’, op de professionalisering van de sportbegeleiding in de paardensector en meerbepaald het zadelpassen.
De paardensector heeft, zeker in Vlaanderen, een grote maatschappelijke en economische waarde. Met het oog op de optimalisatie van (top)prestaties binnen een veilige en duurzame sport voor mens en dier is het voorzien van ‘een goed passend zadel voor ieder paard’ cruciaal, zowel in de topsport als de recreatie. Van oudsher wordt het zadelpassen echter uitgeoefend als een subjectief ambacht. Een in de praktijk haalbare en accurate methode om de pasvorm van een zadel te evalueren en hierover te communiceren ontbreekt daarbij. Bovendien is de (variatie in) rugconformatie bij het moderne sportpaard onvoldoende beschreven. De sector heeft nood aan praktisch bruikbare tools die toelaten de pasvorm van zadels nauwkeurig te evalueren en hierover ondubbelzinnig te communiceren.
Het op 3D scanning gebaseerde HorseBack project behelst daarom 1) het digitaliseren en bestuderen van de rugconformatie van sportpaarden en hun zadels en 2) de ontwikkeling van een applicatie welke virtueel zadelpassen mogelijk maakt. Men beoogt een uitgebreidere kennis betreffende de (variatie in) rugconformatie bij moderne sportpaarden evenals een efficiëntere communicatie hieromtrent dankzij de ontwikkeling van een matentabel voor paarden. D.m.v. de app zal men kunnen ‘on site’ de maten van een paardenrug bepalen en bovendien nagaan of een gescand zadel in aanmerking komt om aangepast te worden op een bepaald paard. Deze samenwerking wil bijdragen aan de uitbouw van een HoGent expertisecentrum ‘HorseGent’ m.b.t. ‘equitation science’, de wetenschap ter promotie van het dierenwelzijn en de mens-dier relatie in de paardensport.

Meer informatie over het PWO-project

             
                           
                                         
                                                        

Horseback is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Annelies Van den Eede

Copromotoren

Frank Deruyck

Projectmedewerkers

Lien Cousyn, Bram De Feyter, Watts Van Caeneghem, Annelies Van Nuffel, Frank Sierens

Looptijd

26/09/2016 - 20/09/2020

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair

Externe organisaties

VTS Sportkaderopleiding Paardrijden, Brugge
MSFC BV (Master Saddle Fitting Consultants)
EquiSound, Ursel
Masara, Boortmeerbeek
FEI dierenarts, dipl ECVS, teamvet Belgisch Olympisch & Paralympisch team