Foto LOONT: LerarenOpleidingOnderzoekNeTwerk

LOONT.

L

LOONT.

LOONT: LerarenOpleidingOnderzoekNeTwerk

In dit Associatieonderzoeksplatform (AOP) willen we alle krachten uit de associatie die onderzoek doen naar de lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leraren bundelen.

De onderzoekssamenwerking in het AOP tussen Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, HOGENT en Howest (de 4 AUGent-partners) biedt de mogelijkheid om op een structurele manier samenwerkingsmodaliteiten tussen de partners te verankeren . Concreet focust dit AOP zich op onderzoek, curriculumontwikkeling en dienstverlening m.b.t. de lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leraren . Dankzij de betrokkenheid van de hogescholen en de universiteit, dekken we de educatieve graduaatsopleiding, educatieve bacheloropleidingen (al dan niet verkort), de educatieve masteropleidingen en verschillende bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten voor alle onderwijsniveaus (m.n. leraar kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs). Daarnaast zetten ook alle partijen in op initiatieven voor verdere professionalisering van leraren tijdens hun beroepsloopbaan.

LOONT is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoƶrdinator

Delphine Sasanguie

Copromotoren

Laura Thomas, UGent

Projectcoƶrdinator (extern)

Ruben Vanderlinde , UGent

Projectmedewerkers

Lincy Van Twembeke, Hilde Rabaut, Jo Cochuyt, Griet De Nys, Sandrine De Coster

Looptijd

30/08/2022 - heden

Externe organisaties

Universiteit Gent
Arteveldehogeschool Gent
Hogeschool West-Vlaanderen