Foto Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld: een kritische analyse van inclusief burgerschap van en door personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld.

M

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld.

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld: een kritische analyse van inclusief burgerschap van en door personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

De huidige evoluties in het welzijnslandschap zetten meer en meer in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen (vb. Art. 107 binnen de geestelijke gezondheidszorg). Het ondersteunen van deze mensen in de samenleving is hierbij het uitgangspunt. Nochtans zien we dat deze vermaatschappelijking vaak beperkt blijft tot het fysieke aspect (aanwezig zijn), maar zelden leidt tot 'inclusief burgerschap' (deel uitmaken van').

In dit project werd ingezet op verschillende niveaus: a) inzicht verwerven in de persoonlijke perspectieven en ervaringen van maatschappelijk kwetsbare groepen (vb. verslaving, psychische problemen, kansarmoede) rond inclusief burgerschap, b) inzicht krijgen in de persoonlijke perspectieven en ervaringen van stakeholders rond inclusief burgerschap, c) knelpunten en faciliterende factoren uitwerken om inclusief burgerschap te bevorderen, d) sensibilisering van de HoGent, betrokken partners en de ruimere samenleving. Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, werd een internationale literatuurstudie uitgevoerd, focusgroepen en rondetafels opgezet, diepte-interviews afgenomen en een photovoicetraject opgezet met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De valorisatie van dit project kwam tot stand onder de vorm van een foto- en verhalenboek en een reizende fototentoonstelling. Het foto- en verhalenboek is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van mensen met een psychische kwetsbaarheid omtrent hun rol in de samenleving, de perspectieven van belangrijke stakeholders omtrent inclusief burgerschap aan de hand van focusgroepen en een aantal concrete beleidsaanbevelingen die vorm kregen samen met professionals, ervaringswerkers en beleidsmedewerkers. Daarnaast werd er verder ingezet op de verspreiding en inbedding van de onderzoeksresultaten via deelname aan (inter)nationale congressen, het schrijven van een aantal wetenschappelijke artikels en de organisatie van drie debatavonden rond het thema vermaatschappelijking.

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Jessica De Maeyer

Copromotoren

Didier Reynaert

Projectmedewerkers

Marianne Vervliet, Sofie Vindevogel

Looptijd

1/10/2013 - 31/12/2015

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Orthopedagogiek
Ontmoetingshuis Villa Voortman, Gent
Straathoekwerk Vlaanderen, Gent
Aanloophuis Poco Loco, Gent