Foto Home

NPS-care.

N

NPS-care.

Inzicht in het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen in België vanuit gezondheidsperspectief

NPS (legal highs research chemicals ...) zijn een wereldwijd fenomeen geworden dat alle regio's van de wereld treft. De snel veranderende drugsmarkt, vooral op het gebied van NPS, kan gezondheids- en sociale risico's voor gemeenschappen met zich meebrengen. Door het gebrek aan kennis over de gediversifieerde groep NPS is meer onderzoek nodig om trajecten voor gerichte interventies te identificeren. Dit onderzoek, na een secundaire analyse van alle beschikbare gegevensbronnen over NPS in België, richt zich op de 'antwoorden' die gegeven kunnen worden door de verschillende professionele actoren die in contact staan met NPS - gebruikers. De bevindingen van het NPS-zorgonderzoek dragen bij tot de formulering van aanbevelingen met betrekking tot de organisatie en het aanbod van interventies gericht op NPS langs het zorgcontinuüm van preventie over schadebeperking tot behandeling.


Understanding New Psychoactive Substance use in Belgium from a health perspective

NPS (legal highs research chemicals ...) have become a global phenomenon affecting all regions of the world. The rapidly changing drug market especially in the area of NPS can pose health and social risks to communities. Due to the lack of knowledge about the diversified group of NPS more research is needed to identify pathways for targeted interventions. This research after a secondary analysis of all available data sources on NPS in Belgium focuses on the 'answers' that can be given by the different professional actors in contact with NPS - users. The findings of the NPS care research contribute to the formulation of recommendations regarding the organization and provision of interventions aimed at NPS along the continuum of care from prevention over harm reduction to treatment.

NPS-care is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Tina Van Havere

Looptijd

15/12/2016 - 15/09/2019

Financier

BELSPO

Programma financier

Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota Drugs (DR)

Partners

EUROTOX

Free Clinic

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Modus Vivendi - Prévention du Sida et problématique de la réduction des risques

Universiteit Gent

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs