Foto Ontmoeting Sociaal Werk en Politie: training ter bevordering van de samenwerking tussen de beroepsgroepen sociaal werk en politie in de publieke ruimte (SWaPol)

SWaPol.

S

SWaPol.

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie: training ter bevordering van de samenwerking tussen de beroepsgroepen sociaal werk en politie in de publieke ruimte (SWaPol)

In december 2018 ging het SwaPol project van start. Het is een educatief project dat de ontmoeting tussen het sociaal werk en de politie wil bevorderen. In de publieke ruimte komen immers zowel politie als sociaal werk vaak in contact met kwetsbare groepen. Dit project wil een bijdrage leveren aan het vinden van manieren om enerzijds het welzijn van deze doelgroepen te garanderen en anderzijds de leefbaarheid van de publieke ruimte te bewerkstelligen.

Het project bracht in het voorjaar 2020 studenten Sociaal Werk en politieambtenaren samen in de klaslokalen van de hogenschool Gent.  De pilot-training bestond uit een 5-daagse opleiding en werd toen getest om daarna op een structurele manier ingebed te worden in de opleidingen Sociaal werk en de Politieacademies.

Volgende onderwerpen komen tijdens de 5-daagse opleiding aan bod:

  • Samenleven in de publieke ruimte: samenwerking tussen het sociaal werk en de politie met als thema’s: professionele cultuur Sociaal Werk/ Politie (cf. beroepsgeheim; gemeenschappelijkheden en verschillen; …); professionele structuur Sociaal Werk/ Politie (cf. internationale definitie Sociaal werk; ordehandhaving en wettelijke basissen;…) werkmethoden van het Sociaal Werk/ Politie (vb. social casework, groepswerk, outreachend werken, straathoekwerk, sociale omgevingsanalyse, probleem georiënteerd politiewerkwerk, community policing, … ).
  • Preventie en harm-reductie t.a.v. middelen gebruikende jongeren in het uitgaansleven (als kwetsbare doelgroep in de publieke ruimte): samenwerking tussen het sociaal werk en de politie met als thema’s: prevalentie van alcohol- en druggebruik; wat is preventie en harm-reductie; wetgeving rond middelen; recreationeel versus problematisch gebruik; perspectieven op het nachtleven: standpunt jongeren, politie, sociaal werk; goede voorbeelden omtrent samenwerking van sociaal werk en politie in het nachtleven; … .
  • Dak- en thuislozen (als kwetsbare doelgroep in de publieke ruimte): samenwerking tussen het sociaal werk en de politie met als thema’s: multi-facetten concept van dak- en thuisloosheid; maatschappelijke ontwikkelingen zoals economische crisis en migratie die dak- en thuisloosheid beïnvloeden; de beperking in samenwerking tussen sociaal werk en politie en de mogelijke gezamenlijke aanpak via preventie, interventie en geïntegreerde community; … .

    Tijdens deze 30 lesuren worden studenten Sociaal Werk en politieambtenaren aangemoedigd om zo veel als mogelijk met elkaar in gesprek te gaan rond de voorgestelde thema’s.

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra EQUALITY ResearchCollective en Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator

Didier Reynaert

Projectcoördinator (extern)

European Centre for Social Welfare Policy and Research, Oostenrijk

Projectmedewerkers

Annemie Coone

Looptijd

1/09/2018 - 31/12/2020

Financier

EU

Programma financier

Erasmus+

Externe organisaties

Europaisches Zentrum Fur Wohlfahrtspolitik Und Sozialforschung, Wenen, Oostenrijk
Camara Municipal De Lisboa, Portugal
Fh Joanneum Gesellschaft Mbh, Graz, Oostenrijk
Universidade Do Porto, Portugal