Foto Opportunitijdelijkheid – Duurzaamheid van tijdelijke invullingen

Opportunitijdelijkheid – Duurzaamheid van tijdelijke invullingen

Opportunitijdelijkheid is een onderzoek naar de sociale rechtvaardigheid in/van tijdelijke invullingen. Hoe kunnen tijdelijke invullingen bijdragen aan sociaal rechtvaardige stadsontwikkeling en duurzame verstedelijking?

Het onderzoek verkent hoe tijdelijke invullingen en gebruiken van leegstaande gebouwen en terreinen opportuniteiten bieden voor (sociaal) rechtvaardige en duurzame verstedelijking. Tijdelijkheid wordt daarbij geïnterpreteerd als een in tijd beperkte staat-van-zijn tussen twee andere situaties: een (voorgaande) oorspronkelijke en een geplande, toekomstige staat. Invulling wordt daarbij begrepen als een programma dat in deze tijdelijkheid aan deze plek gegeven wordt.

Door middel van literatuurstudie, interviews en actieve en retrospectieve case-studies, onderzoekt het team op welke manieren de context van tijdelijkheid mogelijkheden biedt voor experiment en onderzoek naar gewenste toekomstbeelden. Hoe houden tijdelijke invullingen rekening met bestaande sociale realiteiten en problematieken van de plaats zelf, en hoe gaan ze daarmee aan de slag? Het onderzoek werkt dus steeds plaatsgebonden, zowel fysiekruimtelijk als sociaal; en samen met de diverse actoren op en rond de site, van het beleid en initiatoren tot gebruikers  en omwonenden. Hoe gaan zij om met die bestaande fysiekruimtelijke en sociale realiteiten en welke rollen zijn weggelegd voor ieder van hen.

Het centrale thema – opportuniteiten van tijdelijke invullingen - daagt dan ook uit om in beeld te brengen en te analyseren hoe opportuniteiten effectief vertaald kunnen worden naar realiteiten, welke fysiekruimtelijke, sociale en beleidsmatige contexten van belang zijn, waar mogelijke moeilijkheden en valkuilen liggen, welke rollen er weggelegd kunnen worden voor diverse professionals, overheden en burgers, en hoe processen van tijdelijke invulling ondersteund kunnen worden.

Meer weten? Onderzoekers Tine Vanthuyne en Anna Barborini doen in deze korte lezing het opzet van het onderzoeksproject uit de doeken!

 

Opportunitijdelijkheid is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra eCO-CITY, Futures Through Design en Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

Projectcoƶrdinator

Tine Vanthuyne

Projectmedewerkers

Anika Depraetere, Anna Barborini, Jo Boonen

Looptijd

1/10/2021 - 30/09/2024

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne middelen onderzoekscentra, middelen opleidingscentrum Sociaal Werk