Opportunitijdelijkheid – Duurzaamheid van tijdelijke invullingen

Het onderzoek verkent hoe tijdelijke invullingen en gebruiken van leegstaande gebouwen en terreinen opportuniteiten bieden voor (sociaal) rechtvaardige en duurzame verstedelijking. Tijdelijkheid wordt daarbij geïnterpreteerd als een in tijd beperkte staat-van-zijn tussen twee andere situaties: een (voorgaande) oorspronkelijke en een geplande, toekomstige staat. Invulling wordt daarbij begrepen als een programma dat in deze tijdelijkheid aan deze plek gegeven wordt.

Er zal achterhaald worden op welke manier de openheid die binnen tijdelijkheid bestaat mogelijkheden biedt voor experiment en onderzoek naar toekomstige veranderingen, en hoe ze sociale realiteiten en problematieken op de plaats zelf meeneemt en erop reageert of mee aan de slag gaat. Het onderzoek focust zich dus op de specifieke plek, zowel fysiekruimtelijk als sociaal. Daarbij worden de diverse actoren en hun impact op die tijdelijkheid meegenomen in hun ideaalbeelden en (politieke) invloed op de site.

Het centrale thema – opportuniteiten van tijdelijke invullingen - daagt dan ook uit om in beeld te brengen en te analyseren hoe opportuniteiten effectief vertaald kunnen worden naar realiteiten, welke fysiekruimtelijke, sociale en beleidsmatige contexten van belang zijn, waar mogelijke moeilijkheden en valkuilen liggen, welke rollen er weggelegd kunnen worden voor diverse professionals, overheden en burgers, en hoe processen van tijdelijke invulling ondersteund kunnen worden.

Opportunitijdelijkheid is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Tine Vanthuyne

Projectmedewerkers

Anika Depraetere, Anna Barborini, Jo Boonen

Looptijd

1/10/2021 - 30/09/2024

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne middelen onderzoekscentra, middelen opleidingscentrum