Foto Phage RealTime Amplification for Molecular Enumeration

Phage RealTime Amplification for Molecular Enumeration

P

Phage RealTime Amplification for Molecular Enumeration

Phage RealTime Amplification for Molecular Enumeration

Wegens de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica, is onderzoek naar andere antibacteriële therapieën cruciaal. Faagtherapie speelt in dit kader een belangrijke rol. Fagen zijn virussen die bacteriën infecteren op een zeer specifieke manier. De meeste fagen infecteren namelijk slechts één enkel bacterieel species  en meestal ook nog maar enkele stammen binnen dat species. Een toenemend aantal artsen en onderzoekers erkent het potentieel van de faagbehandeling in de bestrijding van bacteriële infecties. In dit kader lopen er interventiestudies  en zijn er nog talrijke studies gepland waarbij fagen toegediend worden aan patiënten voor de behandeling van specifieke bacteriële infecties. Binnen deze studies zijn methoden nodig om snel en nauwkeurig de verandering in bacteriële en virale load te bepalen om een kwalitatieve en kwantitatieve monitoring te kunnen uitvoeren van zowel de progressie van de infectie als van het therapeutisch agens, nl. de fagen. Momenteel wordt het faagaantal meestal bepaald op basis van cultuur gebaseerde titratie-methoden, een arbeidsintensieve methode met een beperkte nauwkeurigheid. In dit project willen we een methode ontwikkelen om de faag load te bepalen, gebaseerd op real time PCR of kwantitatieve PCR (qPCR).  We zullen ons hiertoe richten op a) het optimaliseren van de DNA-extractie van fagen, omdat hiervoor momenteel geen commerciële kits beschikbaar zijn en b) op de optimalisatie van qPCR formats voor de 5 fagen aanwezig in de BacterioFaag2 cocktail die ontwikkeld is in het Koningin Astrid Militair Hospitaal voor de behandeling van  majeure infecties bij brandwonden veroorzaakt door de bacteriën Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus.

             
                           
                                         
                                                        

Phage RealTime Amplification for Molecular Enumeration is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Els Van Mechelen

Copromotoren

Stefan Vermeulen

Projectmedewerkers

Hans Duyvejonck

Looptijd

1/10/2016 - 30/09/2018

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Centrum Medische Genetica Gent, UZ Gent