Foto SKI+: de brug tussen welzijn en onderwijs vanuit het ouderperspectief benaderd

SKI +.

S

SKI +.

Kan onderwijs zonder welzijn?

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen en welzijnsnoden. Om de groeiende kansarmoedeproblematieken op en rond de school aan te pakken, ontstaan samenwerkingen tussen scholen, CLB's, welzijnsorganisaties en brugfiguren. Deze samenwerkingen zijn noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend, daarom doet HOGENT onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en het ruime welzijnsveld met als doel gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen. 

 

SKI+: De brug tussen welzijn en onderwijs vanuit het ouderperspectief benaderd.

Binnen dit vervolgonderzoek willen de onderzoekers een beter zicht krijgen op het gebruik en de beleving van ouders bij de verschillende samenwerkingsinitiatieven gericht op laagdrempelig en outreachend werken naar gezinnen toe. Daarnaast streven de onderzoekers naar een beter begrip van de rol van het CLB en willen ze de ervaringskennis van de ouders blootleggen. Die nieuwe onderzoeksdata toetsen de onderzoekers af bij verschillende professionals (brugfiguren, maatschappelijk werkers, CLB-medewerkers, …) via interprofessionele dialoogtafels. Dit resulteert in een poster/folder bruikbaar als  reflectietool voor betrokken professionals in samenwerkingen tussen onderwijs en welzijn.

 

Projectcoƶrdinator

Katrien De Maegd

Projectmedewerkers

Griet De Nys, Hanne Evenepoel, Celine Mertens, Marianne Schapmans, Tineke Schiettecat, Marie Seghers, Eva Vens

Looptijd

21/09/2021 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra, Middelen opleidingscentra