Foto Sociaal-sportieve praktijken en toegankelijkheid: een systeemperspectief

Sociaal-sportieve praktijken en toegankelijkheid.

S

Sociaal-sportieve praktijken en toegankelijkheid.

Sociaal-sportieve praktijken en toegankelijkheid: een systeemperspectief

Dit onderzoeksproject wil op basis van casestudieonderzoek de toegankelijkheid van sociaal-sportieve praktijken in kaart brengen, nagaan hoe relaties tussen lokale systeemactoren invloed hebben op toegankelijkheid en hoe de ecosystemen waarvan sociaal-sportieve praktijken deel uitmaken maximaal ingezet kunnen worden om toegankelijkheid te bevorderen.

Door hun hybride karakter slagen sociaal-sportieve praktijken erin om invulling te geven aan toegankelijkheidsvraagstukken ten aanzien van groepen in kwetsbare situaties. Op lokaal niveau blijft het potentieel van sociaal-sportieve praktijken echter onbenut en/of onzichtbaar door de manier waarop interacties en relaties tussen systeemactoren (sociaal-sportieve praktijken, middenveldspelers, sociale professionals, lokale besturen, …) al dan niet vorm krijgen. Sociaal-sportieve praktijken vormen dan ook een exemplarische context voor het ruimere vraagstuk hoe overheid, middenveld en burgers kunnen samenwerken om welzijn, gemeenschap en leefbaarheid op lokaal niveau te versterken.

Vanuit een systeemperspectief werd aan de hand van een casestudieonderzoek (1) de toegankelijkheid van sociaal-sportieve praktijken in kaart gebracht en (2) onderzocht hoe relaties en interacties tussen lokale systeemactoren invloed hebben op integrale toegankelijkheid (in het bijzonder ten aanzien van groepen in kwetsbare situaties) en (3) op welke wijze de ecosystemen waarvan sociaal-sportieve praktijken deel uitmaken maximaal ingezet kunnen worden om integrale toegankelijkheid te bevorderen (zowel binnen sociaal-sportieve praktijken alsook binnen het ruimere ecosysteem).

Om lokale praktijk- en beleidsactoren te inspireren over het bevorderen van integrale toegankelijkheid werd de website Sociaal-sportief netwerk(t) opgezet. 

 

 

Sociaal-sportieve praktijken en toegankelijkheid is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Luc De Droogh

Copromotoren

Annick Verstraete (eCO-CITY)

Projectmedewerkers

Shana Sabbe (eCO-CITY)

Looptijd

01/10/2020 - 30/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne middelen onderzoekscentrum