Foto Sociale Mobiliteit door Onderwijs

Sociale Mobiliteit door Onderwijs

S

Sociale Mobiliteit door Onderwijs

Sociale Mobiliteit door Onderwijs

Dit onderzoek wil bijdragen aan het realiseren van sociale mobiliteit door onderwijs door het in kaart brengen van de krachten in de sociale omgeving van pioniersstudenten. We richten ons specifiek op de gezins- en de schoolcontext. Dit onderzoek zal resulteren in een aantal instrumenten die aangewend kunnen worden om de student te empoweren door gebruik te maken van krachten in zijn gezin en de hoger onderwijsinstelling waar deze studeert. 

De mogelijkheid tot sociale mobiliteit is belangrijk voor onze samenleving. Het heeft een impact op de economische groei, welzijn, sociale cohesie en democratische participatie. Eén van de klassieke motoren van sociale mobiliteit is het onderwijs. 

De focus van dit onderzoek ligt niet op het individu maar op de sociale context van het individu en meer bepaald de gezins- en schoolcontext. We gaan op zoek naar de potentiële krachten in deze context die sociale mobiliteit door onderwijs kunnen faciliteren.  

We zullen ons richten op zowel studenten in het hoger onderwijs als op leerlingen in het middelbaar. 

Met dit onderzoek willen we een overzicht geven van en inzicht in de krachten gezin en onderwijs die bijdragen aan sociale mobiliteit door onderwijs.  

Het overzicht van de krachten in het gezin zal gebruikt worden leerlingen/studenten en hun ouders. Deze kunnen bereikt worden via infoavonden, workshops, folders, … Samen met studenten/leerlingen willen we ook instrumenten ontwikkelen (bijvoorbeeld een sensibiliseringsfilmpje) om de communicatie tussen deze studenten/leerlingen en hun ouders te vergemakkelijken. 

Het overzicht van de krachten in het onderwijs moet bijdragen aan het pioniersstudentvriendelijker maken van het onderwijs. 

             
                           
                                         
                                                        

Sociale mobiliteit door Onderwijs is een onderzoeksproject van het Research Centre for Learning in Diversity

                                         
                           
             

Projectcoördinator

David van Bunder

Projectmedewerkers

Agnes Verbruggen

Looptijd

21/09/2020 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Research Centre for Learning in Diversity