Foto Sociale Mobiliteit door Onderwijs

Sociale Mobiliteit door Onderwijs

S

Sociale Mobiliteit door Onderwijs

Sociale Mobiliteit door Onderwijs

Hoe kunnen we een hogere graad van sociale mobiliteit in het onderwijs bereiken? Welke krachten ervaren pioniersstudenten in hun sociale omgeving? En hoe kunnen we het hoger onderwijs pioniersvriendelijker maken? Op deze vragen werd een antwoord gezocht in het onderzoeksproject Sociale mobiliteit door Onderwijs. Het resulteerde in een aantal instrumenten om pioniersstudenten binnen het hoger onderwijs te empoweren. 

De mogelijkheid tot sociale mobiliteit is belangrijk voor onze samenleving. Het heeft een impact op de economische groei, welzijn, sociale cohesie en democratische participatie. Eén van de klassieke motoren van sociale mobiliteit is het onderwijs. Er werd in de afgelopen decennia onderzoek gedaan naar het thema van sociale mobiliteit en pioniersstudenten maar de realiteit blijft dezelfde: er is nog een té lage sociale mobiliteit van studenten hoger onderwijs, te weinig lage SES studenten stromen effectief door naar het hoger onderwijs. 

Het hoofddoel van het project was dan ook het realiseren van een hogere graad van sociale mobiliteit in het hoger onderwijs door (1) de krachten die lage SES-studenten in hun gezins-en schoolcontext gebruiken en (2) de uitval van pioniersstudenten verminderen. 

In dit kwalitatief onderzoeksproject werden 12 pioniersstudenten van nabij opgevolgd. Daarbij werd ook de sociale context onderzocht: gezin, peers, schoolcontext, e.d. Het resulteerde enerzijds in een reeks aanbevelingen voor het hoger onderwijs en HOGENT in het bijzonder en anderzijds in een concreet ondersteuningsaanbod voor de pioniersstudenten van HOGENT. 

Output project:

Project in de pers:

 

             
                           
                                         
                                                        

Sociale mobiliteit door Onderwijs is een onderzoeksproject van het Research Centre for Learning in Diversity

                                         
                           
             

Projectcoördinator

David van Bunder

Projectmedewerkers

Agnes Verbruggen

Looptijd

21/09/2020 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Research Centre for Learning in Diversity