Foto SORE: Sociale rechtvaardigheid in lokale contexten.

SORE: Sociale rechtvaardigheid in lokale contexten.

S

SORE: Sociale rechtvaardigheid in lokale contexten.

SORE: Sociale rechtvaardigheid in lokale contexten.

In het project SORE werd onderzocht of en hoe invulling wordt gegeven aan ‘sociale rechtvaardigheid’ in lokale (verstedelijkte) praktijken enerzijds en in opleidingen sociaal werk anderzijds. Daarover ging de onderzoeksgroep in gesprek met beleidsmensen, praktijkwerkers/sters, bewoners, docenten, onderzoekers/sters, studenten, … De lokale verstedelijkte context is daarbij exemplarisch om het thema sociale rechtvaardigheid te behandelen.

De verzamelde inzichten werden samengebracht tot een groep van ‘inspiratiebeelden’ die bruikbaar zijn voor zowel opleidingen als praktijken sociaal werk.

SORE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoƶrdinator

Greet De Brauwere

Looptijd

01/10/2021 - 30/09/2022

Financier

HOGENT