Foto The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW)

ALCOLAW

A

ALCOLAW

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW)

In 2015 startte Hogeschool Gent samen met de Universiteit van Gent en van Luik een onderzoek op om de alcoholwetgeving te evalueren. In 2009 werd deze laatste namelijk verscherpt. Die verbiedt nu toegang tot sterke drank voor alle minderjarigen (tot 18 jaar) en de toegang tot alle alcohol voor wie nog geen 16 is. Het gaat om een verbod voor jongeren om in het bezit te zijn van alcohol, en een verbod voor verkopers, bars en restaurants om jongeren alcohol aan te bieden. De studie is afgelopen eind 2017. Belspo, het federaal wetenschapsbeleid financierde dit onderzoek. Het rapport concludeerde in 24 beleidsaanbevelingen. Het project had zes doelstellingen, ondergebracht in aparte work packages (WP):
WP 1. Kritische analyse van relevante indicatoren die de alcoholconsumptie van jongeren beïnvloeden, getoetst aan het nieuw wettelijk kader en de leeftijdsgrenzen van 2009 – Standpunten over handhaving
WP 2. Empirische evaluatie van de invloed van de alcoholwet van 2009 op consumptie en beschikbaarheid van alcohol
WP 3. Evaluatie van de kennis van handelaars en jongeren over de wet van 2009
WP 4. Haalbaarheidsstudie over een testonderzoek met mysteryshoppers
WP 5. Vooruitblik op de praktische toepassing van de wet van 2009 door preventie- en gezondheidswerkers
WP 6. Algemene conclusies en aanbevelingen voor het beleid.

Rapporten en beleidsaanbevelingen en samenvattingen in drie talen, kunnen opgevraagd worden bij Tina.VanHavere@hogent.be

 

             
                           
                                         
                                                        

ALCOLAW is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organisations

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Tina Van Havere

Copromotoren

Peer van der Kreeft

Projectmedewerkers

Nicky Dirckx, Annemie Coone

Looptijd

1/05/2015 - 31/05/2017

Financier

BELSPO

Programma financier

Federal Research Programme Drugs

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde
Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
ULG, Department of Criminology