Foto Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs.

V

Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs.

Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

Dit project kreeg vorm binnen de alliantie tussen HOGENT en Erasmushogeschool Brussel en focust op diversiteit en inclusie in hoger onderwijscontexten. Het beoogt via verhalen van studenten een impuls te geven aan het diversiteitsbeleid van deze hoger onderwijsinstellingen.

 

Hoewel toegang tot hoger onderwijs een verworven recht is en de instroom aan hogescholen diverser wordt, zijn er jaarlijks heel wat jongeren die het hoger onderwijs niet aanvatten, het moeizaam door spartelen of het voortijdig verlaten. Een belangrijke factor daarin is het gebrek aan ervaring zich gewaardeerd en geïncludeerd te voelen als student. Onderzoek toont aan dat een inclusief klimaat erg bepalend is voor gunstige instroom en doorstroom van een diverse studentenpopulatie. Ondanks waardevolle inspanningen aan HOGENT en EhB om van deze hogescholen een plaats te maken voor alle studenten - ongeacht etnisch-culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sociaal-economische klasse, gender, … - blijft dit inclusief klimaat over het algemeen een heikel punt in het hoger onderwijs. Via dit project worden studenten individueel en collectief uitgenodigd om hun verhaal te delen en als co-auteur mee te schrijven aan een script voor inclusief hoger onderwijs. Het project beoogt perspectieven van studenten te beluisteren, betekenisvolle verhalen te verbinden met diversiteitsbeleid en een platform te creëren van waaruit nauwer kan worden samengewerkt aan inclusieve hogeschoolcontexten.

Laat van je horen!

Via het alliantiefonds slaan HOGENT en Erasmushogeschool Brussel de handen in elkaar om diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs te bevorderen. Deze hogescholen willen namelijk een plek zijn waar alle studenten zich thuis voelen en gewaardeerd worden. Slagen we daar in, wat zit goed en waar kan het beter? Laat van je horen, neem deel aan onze bevraging. 10 vragen, 10 minuutjes, jouw stem.

Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Sofie Vindevogel

Copromotoren

Bert Wastijn en Kaat Verhaeghe (EhB, Urban Coaching and Education), Karolien Delaere (HOGENT, EQUALITY ResearchCollective)

Looptijd

01/02/2022 - 30/09/2023

Financier

Alliantiefonds HOGENT-EhB