Foto Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie

Vermaatschappelijking van de GGZ.

V

Vermaatschappelijking van de GGZ.

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie

De organisatie van het Vlaamse zorglandschap bevindt zich volop in de transitie van intramurale zorg naar gemeenschapsgerichte zorg. Deze overgang vraagt nieuwe competenties van professionals in de zorg-, hulp en dienstverlening.

De huidige zorgprofessionals in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), met verpleegkundigen, orthopedagogen, sociaal werkers en ergotherapeuten als belangrijkste disciplines, werden immers tot nu toe vooral opgeleid volgens een ‘instellingslogica’ waarbij vanuit de eigen discipline gewerkt wordt met de cliënt die op een afdeling is opgenomen. In de gemeenschapsgerichte GGZ wordt zorg daarentegen vooral vanuit een multidisciplinaire samenwerking gerealiseerd, waarbij de functiedifferentiatie volgens discipline minder scherp is afgebakend dan in de klassieke intramurale zorg. Toch vindt deze transitie in werkwijze plaats zonder dat er hiervoor een kader bestaat, noch om zorgprofessionals die reeds actief zijn in de intramurale zorg hierin te begeleiden noch om studenten en afgestudeerden hierop voor te bereiden.

Uit deze discrepantie vloeit de centrale onderzoeksvraag van dit project voort: “Welke ondersteuning kunnen onderwijs en zorgorganisaties bieden aan (toekomstige) zorgprofessionals om hen zo optimaal mogelijk te laten functioneren in een multidisciplinaire en maatschappijgerichte zorgcontext?”.

Hierbij zal er aandacht gaan naar de rol van generieke - en discipline-specifieke competenties. Als valorisatie van het project zal een permanente vorming ontwikkeld worden voor (toekomstige) zorgprofessionals in de GGZ. Daarnaast wordt een website ontworpen met als belangrijkste tool een online competentieverkenner, die voor de 4 verschillende disciplines een competentieprofiel in kaart brengt. Op die manier wil het project bijdragen aan de competentieontwikkeling van zorgprofessionals in een sterk veranderende GGZ.

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra 360°Zorg en Welzijn en EQUALITY ResearchCollective.

Projectco├Ârdinator

Stefaan De Smet

Copromotoren

Jessica De Maeyer, Patricia Colman, Didier Reynaert

Projectmedewerkers

J├╝rgen Magerman, Liesbeth Van Heck, Leen Van Landschoot

Looptijd

1/10/2016 - 30/04/2020

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair

Externe organisaties

FOD Volksgezondheid, Brussel
Villa Voortman, Gent
PCGS, Gent
Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, Gent
P.C. Dr Guislain, Campus St Alphons, Gent
Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep Orthopedagogiek
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (Reach Out), Berchem
Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie
Caritas, Melle
Arteveldehogeschool, Ergotherapie, Gent