Foto Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen, leiderschap en arbeidsorganisatie

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen, leiderschap en arbeidsorganisatie

V

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen, leiderschap en arbeidsorganisatie

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen, leiderschap en arbeidsorganisatie

In 2014 startte de vakgroep CEO met de uitbouw van een onderzoekslijn voor het vakgebied HRM. Doel is de ontwikkeling van een expertisecentrum HR en organisatieontwikkeling waar vragen uit het werkveld en oplossingen aangereikt uit onderzoek samenkomen. In tegenstelling tot de drie vorige PWO-onderzoeken, die vooral de focus legden op de HR-medewerker als specialist, richt dit vierde PWO-project zich meer naar een generalistisch of integratief HR-perspectief, waarbij wordt nagegaan hoe verschillende deeldomeinen van HR op elkaar zijn afgestemd. Hierbij wordt HR idealiter beschouwd als strategische partner, die er mede voor zorgt dat een integratief HR-beleid is afgestemd op andere organisatieprocessen.

De war for talent woedt hevig, en bedrijven hebben het alsmaar moeilijker om getalenteerde mensen aan te trekken en te behouden. Daarbovenop zien we dat KMO’s moeilijkheden ervaren om het welzijn van hun werknemers te garanderen. Een van de tools die hierbij kunnen helpen, is het opzetten van een consistent HR-perspectief. De wetenschap biedt veel ondersteuning voor de positieve gevolgen van een dergelijk integratief perspectief en voor de effecten ervan op werknemerswelzijn. Er is echter nood aan een vertaling van talrijke wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, met als voornaamste doel organisaties te helpen met het verhogen van het welzijn van hun medewerkers. De praktische vertaling van de wetenschappelijke inzichten verloopt moeilijk en net als met de voorbije PWO’s willen we hier ook een meerwaarde bieden. We willen de inzichten vertalen op maat van KMO’s zodat ze snel aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een consistente organisatieomgeving.

Neem je graag deel aan dit onderzoek met je kmo? Schrijf dan hier in.

             
                           
                                         
                                                        

Via een HR-scan naar een integratief perspectief op HR-processen, leiderschap en arbeidsorganisatie is een onderzoeksproject van het Research Centre for Sustainable Organizations

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Gerd Jacobs

Copromotoren

Marjolein Feys, Eveline Schollaert, Sophie De Winne (KU Leuven), Bart Wille (UGent)

Projectmedewerkers

Charlotte Malengier, Steven Vermeulen

Looptijd

23/09/2019 - 31/01/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Onderzoekseenheid Work and Organisation Studies
Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde , Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie
HR-Planet, Sint-Denijs-Westrem
Synthomer Speciality Additives AB, Evergem
Malmar Handel (NV) , Wetteren
Bloovi Careers, Sint-Martens-Latem
Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Gent
RecruitmentLAB, Deinze
Sodalis vzw, Brugge
Spiromatic nv, Nazareth
Well Communications, Aalst
VDAB, Gent
In The Pocket, Gent