Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Aanpassing van en onderzoek naar de inzetbaarheid van de vragenlijst Impact TOS op kinderen en jongeren binnen een schoolse context bij kinderen met een lage socio-economische status en/of meertalige achtergrond

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen. Het wordt omschreven als een neurobiologische aandoening die alle aspecten en modaliteiten van ...

Een routeplanner waarmee leerkracht en zorgprofessional in opleiding via complementaire co-teaching op pad gaan naar meer effectief en inclusief onderwijs

Vanuit het Research Centre for Learning in Diversity werd een pilootproject opgezet, genaamd: “Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional in opleiding: een proeftuin in ...

Angst voor de schoolpoort – de hulpverlening

‘Angst voor de schoolpoort’ (2017-2020) was een PWO project waarin het onbekende fenomeen ‘schoolweigering’ systemisch werd onderzocht. De focus in het project lag op onderwijsactoren. Na afloop van ...

Ik beweeg beter, ik beweeg meer, en ik beweeg liever: de Bobbelbaan in de les LO als instrument voor een betere motoriek, fysieke activiteit, en motivatie van 6-12 jarige leerlingen

Lichamelijke Opvoeding (LO) op school kan een optimale toegangspoort zijn voor het verbeteren van de motorische competentie (MC) en het bevorderen van de mate van fysieke activiteit (FA) bij kinderen. ...

Ontwikkeling rekentest voor het logopedisch werkveld

Vier Vlaamse hogescholen ontwikkelen in samenwerking met de VVL, de Vlaamse Vereniging voor logopedisten, een door logopedisten in te zetten rekentest voor de lagere school.