Foto Home

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Impact van de eerste werkervaringen op het psychisch welzijn van startende zorgprofessionals

De noodkreet naar zorgprofessionals klinkt vandaag de dag luider dan ooit. Het is dan ook van groot belang dat wie kiest om in de zorg te werken, dat ook kan blijven volhouden. Startende ...

Werken naar een geïntegreerd mantelzorgvriendelijk beleid in het hoger onderwijs

Tijdens het project PSYWELL en het Alliantieproject “Zorg en studie combineren aan HOGENT en EHB: naar een mantelzorgvriendelijk studentenbeleid”, brachten we de noden in kaart ivm mantelzorg binnen ...

POS & Voices that count

Aan de hand van de POS (Personal Outcomes Scale) wordt de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking op acht verschillende domeinen in kaart gebracht. Dit gesprek resulteert in ...

Co-teaching als hefboom voor een hoger leerrendement bij leerlingen

Secundaire school IVG Gent stelt vast dat differentiatie op cognitief niveau niet meer voldoet om met elke leerling een optimaal leerrendement te halen. De school wil daarom co-teaching tussen ...

Sociaal-circulair ondernemen

De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 een breed gedragen veranderingsambitie en -agenda op economisch, sociaal en ecologisch vlak. De ontwikkeling die de ...

Wegen naar het hoger onderwijs voor aspirant-pioniersstudenten

Dit onderzoek analyseert de sociale determinanten van aspirant-pionierstudenten (jongeren die overwegen om verder te studeren en van wie beide ouders niet verder gestudeerd hebben). We brengen in ...

Attitudes en kennis van leerkrachten secundair onderwijs over onderwijsbehoeften van leerlingen met leerstoornissen

Dit onderzoeksproject richt zich op de impact van leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, bij leerlingen in het secundair onderwijs. Ongeveer 10% van de leerlingenpopulatie heeft ...

Aanpassing van en onderzoek naar de inzetbaarheid van de vragenlijst Impact TOS op kinderen en jongeren binnen een schoolse context bij kinderen met een lage socio-economische status en/of multiculturele achtergrond

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen. Het wordt omschreven als een neurobiologische aandoening die alle aspecten en modaliteiten van ...

Een routeplanner waarmee leerkracht en zorgprofessional in opleiding via complementaire co-teaching op pad gaan naar meer effectief en inclusief onderwijs

Vanuit het Research Centre for Learning in Diversity werd een pilootproject opgezet, genaamd: “Complementaire co-teaching tussen een leerkracht en een zorgprofessional in opleiding: een proeftuin in ...

Ontwikkeling en evaluatie van een web-gebaseerde dieetscreener voor kwalitatieve beoordeling van de voedingsinname bij veganisten

Het algemene doel van het project is de preventie en vroegtijdige detectie van voedingstekorten in het dieet van Europese individuen die een overwegend plantaardig voedingspatroon hebben aangenomen en ...

Enhancing the Reproductive Autonomy of Girls in Uganda

Een groot deel van de adolescente meisjes in Afrika bezuiden de Sahara heeft te maken met seksuele en reproductieve gezondheid (SRH). reproductieve gezondheid (SRH), zoals hiv en aids, vroegtijdige ...

Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production

Met een snel groeiende bevolking en binnen de context van agroklimatologische veranderingen is er een toenemende vraag naar duurzame productie van voedzaam voedsel. In Europa worden veel voedingsrijke ...

On the prediction and prevention of toxic algae blooms in a tropical setting

De Ecuadoraanse Daule Peripa-dam en de Daule-rivier, beide onderdeel van het Guayas River Basin (GRB), zijn van het grootste belang voor de lokale gemeenschappen omdat ze direct afhankelijk zijn van ...